We leven in een economie waarin mensen beloond worden die sparen en initiatief nemen. Net zoals water steeds naar de zee loopt, heeft vermogen de neiging om zich op te stapelen. Deze wijsheden houden al eeuwen stand maar worden nu zeer actueel. De grote economische groei (lees; vele opportuniteiten) van de golden sixties ligt achter ons en het belang van vermogen begint toe te nemen. Zonder financiële buffer wordt het moeilijk om een zorgeloze toekomst uit te bouwen. Maar hoe begin je eraan ?

Momenteel is de huuropbrengst van residentieel vastgoed een veelvoud van de interestvoet, waardoor ook minder kapitaalkrachtige personen de mogelijkheid hebben om vermogen op te bouwen.

Waarom sparen belangrijk is voor je toekomst

Maar hoeveel spaargeld heb je nodig om te kunnen starten ?

Voor een investering zal de bank jou vragen om 20% van de verkoopprijs met eigen middelen te financieren. Sinds Covid zijn de banken voorzichtiger geworden en hebben ze dit percentage opgedreven van 10% naar 20%. De kosten voor de registratie, BTW, notaris en bank moeten ook met je spaargeld betaald worden. Voor een bestaand pand komen we zo al snel aan 33%-35% van het aankoopbedrag dat de koper zelf moet ophoesten. Voor een eigendom van 200.000 euro komt dit overeen met eigen inbreng van 65k€ tot 70k€.

Waarom zou je dit dan doen:

 • omdat het verschil tussen de ontvangen huur en de te betalen interesten, volledig naar de opbouw van jouw vermogen gaat. Het geleende kapitaal van je lening wordt hiermee afgelost en het aangekochte pand komt iedere maand een stukje meer in jouw bezit.
 • omdat deze investering inflatiebestendig is.
 • We hebben een lange periode van lage inflatie achter ons maar door de hoge staatsschulden is de kans zeer reëel dat we nu voor een periode van oplopende inflatie staan.
 • De maandelijkse huur wordt geïndexeerd en volgt hiermee de inflatie.
 • De intrinsieke waarde van vastgoed stijgt historisch gezien meer dan de inflatie.
 • omdat de vraag naar huurwoningen stijgt, want voor alle mensen zonder spaargeld is het onmogelijk een eigen woning te verwerven.
 • omdat de ontvangen huur op het einde van de lening zeer hoog is in vergelijking met het spaargeld dat je er oorspronkelijk in geïnvesteerd hebt.

Hoe geraak je aan het nodige startkapitaal?

Voor 50 plussers bestaan er interessante constructies om gebruik te maken van de reeds opgebouwde reserves in je groepsverzekering, IPT of VAPZ.

Voor jongere ondernemers kan een uitkering via dividenden of liquidatieserves aangewezen zijn.

Jongere bedienden zullen moeten sparen voor het goede doel.

Brengt dit veel werk met zich mee ?

Geen rozen zonder doornen. Je zal inderdaad inspanningen moeten doen bij het zoeken van een nieuwe huurder of het oplossen van problemen.

Je kan beslissen om dit zelf in handen te nemen of om het uit te geven aan een professionele organisatie tegen een vergoeding.

Je kan dit het best vergelijken met het beklimmen van een berg. De tocht ernaar toe kan soms lastig zijn, maar is snel vergeten met het spectaculaire uitzicht op de top.

Wat is het moeilijke deel?

Elke investering vereist de juiste kennis en inzichten. Je moet zorgvuldig het juiste type onroerend goed op de juiste locatie selecteren, dat het vereiste rendement oplevert en als veilig kan worden beschouwd.

Investeringsmaatschappijen beweren dergelijke inzichten te bieden, maar zijn beperkt tot hun eigen portefeuille en zijn bovendien vooringenomen door de winst die ze moeten genereren. Bevinden hun panden zich in de juiste stad / regio en bieden ze het optimale type vastgoed aan? Hun directe betrokkenheid bij het beoogde vastgoed beperkt hun objectiviteit.

Je kan je best laten begeleiden door een persoon / bedrijf dat onafhankelijk is van enig doelobject en dat je in alle omstandigheden kan adviseren over de optimale keuze voor jouw persoonlijke situatie.

Besluit

 • Zonder te investeren in het verwerven van eigen vermogen kan je moeilijk een zorgeloze toekomst uitbouwen.
 • De huidige rentetarieven belonen mensen die initiatief nemen en investeren in huurwoningen.
 • De benodigde hoeveelheid privékapitaal om te starten is gestegen t.o.v. vroeger maar voor velen toch nog realistisch.
 • Zowel particuliere spaargelden als reserves uit groepsverzekeringen/IPT/VAPZ kunnen aangewend worden.
 • Je kan best een onafhankelijk specialist contacteren alvorens een beslissing te nemen.
 • Het uitzicht op de top is schitterend.

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?