We zijn er ons allemaal van bewust dat ons wettelijk pensioen niet zal volstaan om onze levensstandaard te kunnen behouden waaraan we gewend waren tijdens onze actieve loopbaan. Daarom werden de 2e en 3e pensioenpijlers geïntroduceerd.

Door middel van fiscale voordelen stimuleert de staat haar bedienden en zelfstandigen om hier actief aan deel te nemen. We raden iedereen dan ook aan om dit zoveel mogelijk te doen. Voor beide pijlers is er voldoende advies en ondersteuning beschikbaar bij jouw bedrijf, bank of verzekeringsmakelaar.

de 4e pensioenpijler

De absolute bedragen voor de 2e pijler kunnen beduidend groter zijn dan die voor de 3e (beperkt tot 990 of 1270 euro per jaar). Voor de 2e pijler worden deze bedragen enkel beperkt door de regel van 80% (het wettelijk en het aanvullend pensioen mogen samen niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bruto inkomen).

Er bestaat echter ook een 4e pensioenpijler die veel minder gekend is maar waarvan de financiële impact zeer groot kan zijn. Om de juiste keuzes te kunnen maken vereist deze 4e pijler echter veel kennis en inzichten. Advies hierover is niet eenvoudig beschikbaar aangezien er nood is aan:

  • financieel inzicht
  • inzicht in vastgoed
  • kennis van de fiscale voordelen
  • kennis van de 2e en 3e pensioenpijlers
  • een zeer klantgerichte aanpak


Dat is ook de reden waarom slechts enkelen (goed geïnformeerde) geïnvesteerd hebben in de 4e pijler. De opbrengsten zijn significant en het kan de financiële zekerheid van jou en je kinderen beduidend verbeteren. Deze 4e pijler kan zelfs gefinancierd worden met de reserves die je reeds in de pijlers 2 en 3 opgebouwd hebt zonder die evenwel aan te tasten.

Jij moet hiervoor echter zelf het initiatief nemen, wellicht kan je daarbij betrouwbaar en deskundig advies gebruiken.

EX-STRA heeft zich hierin gespecialiseerd. Als dit artikel je nieuwsgierigheid aangewakkerd heeft willen we graag onze kennis en inzichten met jou delen.

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?