Onder druk van de Nationale Bank hebben de banken hun voorwaarden verstrengd i.v.m. de financiering (leningen) van investeringsvastgoed. De voorwaarden zijn zeker niet identiek voor alle banken maar in grote lijnen komt de verstrenging hierop neer:

  • De eigen inbreng (spaargeld) moet minimaal gelijk zijn aan 20% + de kosten van de aankoop. Dit wordt ook wel eens de Loan To Value (LTV) genoemd. LTV 80% wil zeggen dat men 80% kan ontlenen van de waarde van het vastgoed.

  • De duur van de leningen wordt beperkt tot 15 jaar voor een lening met kapitaalaflossing en 10 jaar voor een bulletkrediet.

  • Met de DSTI ratio (Debt Service To Income ratio) worden de kredietlasten in balans gehouden tot de maandelijkse inkomsten (loon + huur). Iemand met een hoger maandelijks inkomen kan logischerwijze meer ontlenen.

Dit zijn de standaard voorwaarden, maar zoals steeds kunnen er op bepaalde aspecten klantafhankelijke afwijkingen toegestaan worden.

Door deze verstrenging worden er meer zekerheden ingebouwd, maar anderzijds wordt het voor minder kapitaalkrachtige personen moeilijker om nog in vastgoed te investeren.

Strengere voorwaarden bij financiering van investeringsvastgoed

Indien je graag meer weet, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via onderstaande knoppen

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?