Waarom sparen gezond is

Sparen is iets wat u moet leren. En dan zit er nog een verschil tussen weten hoe u met geld moet omgaan en er daadwerkelijk een toekomstgerichte investering mee doen. Geld sparen is altijd belangrijk geweest en dat is vandaag niet anders.Nochtans waren er volgens Statbel in 2020 4.622.000 Belgen die niet in staat waren om te sparen tijdens een typische maand. Dit komt overeen met 40,8 procent van de Belgische bevolking. Daarnaast blijkt uit een studie van BinckBank dat een op de zes werkende Belgen geen maand verder kan zonder loon en dus niet spaart. Volgens financieel expert Pascal Paepen sparen de meeste mensen als er wat overblijft op het einde van de maand, maar u moet het eigenlijk omgekeerd aanpakken. Namelijk in het begin van de maand een bepaald bedrag op uw spaarrekening zetten en zorgen dat u de rest van de maand toekomt met wat overblijft. 

Door de huidige lage rente gecombineerd met de hoge inflatie, wordt vaak gezegd dat sparen weinig zin heeft. We raden u aan om snel van dit idee af te stappen. Sparen is een noodzakelijke voorwaarde om een degelijke levensstandaard te kunnen opbouwen en behouden. Het is volgens de legendarische Warren Buffet essentieel om te sparen en om al van jongs af aan uw kinderen met geld te leren omgaan.  

In eerste instantie zal u het gespaarde geld waarschijnlijk op een spaarrekening parkeren. De jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn momenteel te verwaarlozen maar de spaarrekening heeft verschillende voordelen. Het is een eenvoudig, transparant, veilig product en wordt door de overheid gewaarborgd tot een bedrag van 100.000 euro per bank en per persoon ingeval de bank failliet zou gaan. Dit zorgt voor een zekere gemoedsrust, aangezien u steeds een buffer ter beschikking hebt die u kan aanspreken wanneer het even slechter gaat. Wanneer het gespaarde bedrag groter wordt dan de geplande uitgaven plus buffer voor niet geplande gebeurtenissen kan u erover nadenken hoe u een deel van uw spaargeld beter kan laten renderen door bijvoorbeeld te beleggen of investeren.

Redenen om te sparen:

Buffer voor onverwachte uitgaven

Wanneer er onverwachte uitgaven opduiken zoals uw wasmachine die stukgaat of een probleem met uw auto, is het belangrijk om een financiële buffer ter beschikking te hebben die u uit de nood kan helpen.

Hierbij is de algemene stelregel dat u zes netto maandlonen opzij moet hebben staan voor noodgevallen. Dit hangt natuurlijk ook van uw persoonlijke situatie af. Mensen die bijvoorbeeld aan het verbouwen zijn zullen meestal wat minder opzij hebben staan. 

Grote geplande uitgaven

Wanneer u geld nodig hebt voor grotere uitgaven in de nabije toekomst zoals een bruiloft of grote reis of nieuwe auto, is het verstandig om hiervoor eerst te sparen. We raden iedereen aan om met dit spaargeld geen grote risico´s te nemen. Beleggen wordt pas aangeraden als het gaat over geld dat u op korte termijn niet nodig hebt, zodat u niet gedwongen wordt uw beleggingen te verkopen op een ongunstig moment of een lening af te sluiten voor bepaalde uitgaven.

Investeren in vastgoed

Aankoop van vastgoed

Bij de aankoop van vastgoed is eigen inbreng een vereiste. De gangbare regel is dat u 20% van de aankoopprijs plus de aankoopkosten (notaris, bank, BTW, registratie) zelf moet kunnen ophoesten. Op die manier komt u al snel aan 35-40% van het totale bedrag dat u via spaargeld moet betalen. Spaargeld is dus essentieel om een voldoende groot bedrag in uw bezit te hebben indien u een huis wilt kopen of interesse hebt in een vastgoedinvestering. Met andere woorden: spaargeld stelt u in de mogelijkheid om geen huur aan anderen te betalen of zelfs om huurgelden van anderen te innen.

Goede levensstandaard verwerven

Kapitaal brengt ook geld op. Naast het klassieke loon, is het ook mogelijk om inkomsten uit kapitaal te verwerven. Gemiddeld gezien levert kapitaal een opbrengst van ongeveer 5% bovenop de inflatie. Het spreekt voor zich dat dit niet van toepassing is op het klassieke spaarboekje maar daar begint het wel mee. Zonder spaargeld is het namelijk niet mogelijk om bijvoorbeeld te beleggen. Wanneer u belegt, ontvangt u mogelijks roerende inkomsten zoals interesten of dividenden en rekent u ook op een waardetoename van de portefeuille. Door te sparen, openen er zich deuren naar beleggingen en investeringen. 

Levensstandaard behouden op pensioenleeftijd 

In het kader van pensioenopbouw is sparen fundamenteel. Naast het wettelijk pensioen, is het aangewezen om ook een aanvullend pensioen op te bouwen. Hiervoor bestaan er meerdere mogelijkheden zoals sparen via uw werkgever of individueel pensioensparen bij een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering. De fiscale voordelen die hieraan verbonden zijn maken deze vorm van sparen extra interessant. 

Financiële rust en minder stress 

Uit verschillende studies is reeds gebleken dat financiële zorgen veel stress veroorzaken, wat weegt op de mentale gezondheid. Het zorgt vaak voor grote onzekerheid. Mensen met constante geldzorgen leven eerder van dag tot dag en denken minder na over de lange termijn. Zowel hun levenskwaliteit als -duur worden hierdoor nadelig beïnvloed.

Goedkoper

Tot slot zorgt voldoende spaargeld ervoor dat u geen geld hoeft te lenen om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Geplande uitgaven kunnen goedkoper gefinancierd worden dan ongeplande. Onder druk heeft iemand minder keuzes en wordt men meestal gedwongen om een minder gunstige oplossing te aanvaarden.

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?