Ook voor medische beroepen volstaat het wettelijk pensioen niet altijd om later zeker te zijn van een goede levensstandaard. Zeker als geconventioneerde arts kan u best voordelig bijsparen via een RIZIV-bijdrage. Zo zorgt u voor een aanvullend pensioen naast andere sociale voordelen.

Wat is een RIZIV-toelage?

RIZIV bijdrage artsen

RIZIV staat voor Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De RIZIV-toelage is een jaarlijkse financiële vergoeding om geconventioneerde (para-)medische zorgverleners te belonen die zich aan de RIZIV-conventie houden.

De jaarlijkse RIZIV-toelage kan u gebruiken om in een aanvullend pensioen te investeren en/of uw inkomen te beschermen. Dit gebeurt via een klassiek VAPZ - of sociaal VAPZ levensverzekeringscontract.  Als de premies hiervan betaald worden met de RIZIV-toelage wordt dit ook wel RIZIV-contract genoemd.

Wie komt in aanmerking voor een RIZIV-contract?

Een RIZIV-contract afsluiten waarbij u aan pensioensparen kan doen met de RIZIV-bijdrage is mogelijk voor zelfstandigen in de medische sector. Het gaat hier om geconventioneerde artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten, apothekers en zelfstandige verpleegkundigen.

Een startende arts zal bijkomend nog een goedgekeurd stageplan moeten kunnen voorleggen. Dit gebeurt ter vervanging van een RIZIV-nummer voorbehouden aan huisartsen of artsen-specialisten. Hiermee kunnen beginnende artsen en artsen in opleiding (HAIO/ASO) toch al recht krijgen op de RIZIV-toelage. Ze krijgen het werknemersstatuut, namelijk 'sui generis'.

Voorwaarden van het sociaal statuut voor artsen

Om in aanmerking te komen voor dit gunstige sociaal statuut moet u over een RIZIV-nummer beschikken. Daarnaast moet u de conventies of akkoorden over de vastgestelde honoraria volledig of gedeeltelijk aanvaarden. Een RIZIV-toelage is namelijk enkel voor geconventioneerde zorgverstrekkers.

Er zijn nog bijkomende voorwaarden verbonden aan het krijgen van een RIZIV-nummer. Meer informatie over de voorwaarden van de RIZIV-bijdrage vindt u op de website van de Federale Overheid.

riziv bijdrage

Sociale voordelen van een RIZIV-contract

U kan met uw RIZIV-bijdrage ook voor extra bescherming zorgen. Naast het opbouwen van uw aanvullend pensioen kan u zorgen voor een gewaarborgd inkomen. Via een pensioenplan met sociaal karakter (een sociaal VAPZ), kan u uw wettelijk pensioen aansterken, alsook uw inkomen waarborgen. De RIZIV toelage kan namelijk gebruikt worden om een VAPZ of Sociaal VAPZ te financieren. 

Arbeidsongeschiktheid

Bij ernstige ziekte of volledige arbeidsongeschiktheid kan u een forfaitaire uitkering krijgen zodat u meteen extra bescherming hebt en kan focussen op een goed herstel. Ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan u een aantal financiële voordelen krijgen, afhankelijk van het pensioenplan, zoals een maandelijkse rente of een premievrijstelling.

Zwangerschapsverlof / geboortepremie

Een RIZIV contract kan u ondersteuning geven bij uw zwangerschapsverlof of bij de geboorte van een kind, door middel van een geboortepremie.

Waarborg overlijden

De reserve die u opbouwt in uw RIZIV-polis dient eveneens als overlijdensdekking voor uw nabestaanden. Op basis van de grootte van uw reserve kan u ook overwegen om voor een aanvullende overlijdensdekking te kiezen. 

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?

Voor geconventioneerde artsen bedraagt de premie voor het jaar 2020 €2.376,40 bij gedeeltelijke toetreding en €5.037,70 bij volledige conventionering. Voor andere medische beroepen zoals kinesitherapeuten en tandartsen liggen de bedragen iets anders. Voor meer informatie over uw specifieke beroep kan u de website van het RIZIV zelf bekijken.

Deze bedragen krijgt u niet op uw rekening. Het RIZIV verplicht u om een verzekeraar te kiezen waaraan de RIZIV-toelage betaald kan worden.

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Belastingen RIZIV-bijdrage

Een van de bijkomende voordelen van de RIZIV-toelage is dat u, in tegenstelling tot bij een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging of levensverzekering, geen verzekeringstaks verschuldigd bent bij het storten van de premie. Wanneer het pensioenkapitaal uitgekeerd wordt, worden er 3 soorten belastingen ingehouden:

  • een RIZIV bijdrage van 3.55%
  • een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% afhankelijk van het uitgekeerde kapitaal (2% vanaf 24.790 euro)
  • een belasting volgens het fiscaal gunstige model van de fictieve rente.  3.5% tot  5% van het kapitaal wordt gedurende 10 of 13 jaren bijgeteld bij je pensioeninkomen (inkomstenbelasting). Als u 65 jaar of ouder bent bij de uitkering van het pensioenkapitaal, moet u de fictieve rente maar 10 jaar in rekening brengen aan 5%. Bent u minstens tot uw 65ste actief gebleven, dan wordt de fictieve rente berekend op slechts 80% van het pensioenkapitaal. Alle details kan u hier vinden.

Fiscaal voordeel

Een belangrijk verschil tussen de RIZIV-bijdrage en andere sociale bijdragen is dat u de toelage technisch gezien niet zelf betaalt. Daardoor heeft u logischerwijs geen recht op een fiscaal voordeel op de RIZIV-toelage. Bovenop de RIZIV-toelage kan u echter zelf ten persoonlijke titel ook een sociaal VAPZ onderschrijven.

Deze aanvullende pensioentoezeggingen kunnen immers door elke zelfstandige worden afgesloten en leveren dan wel een fiscaal voordeel (tot 64%) op. Overleg daarbij wel altijd met een financieel adviseur die gericht advies kan geven.

RIZIV bijdrage

Waarvoor kan u de RIZIV-toelages nog gebruiken?

De reserves in uw RIZIV contract nemen jaarlijks toe en worden normaal gezien uitgekeerd op uw wettelijke pensioenleeftijd. De opgebouwde reserves renten jaarlijks nog een beetje op  (momenteel < 1%), maar dit kan de inflatie niet bijhouden.  Het zou toch ideaal zijn als u met deze opgebouwde reserves een interessante investering kan doen. .

Investering in vastgoed

Investering vastgoed

Wilt u investeren in vastgoed, dan kunnen een deel van de reserves van uw RIZIV-contract vervroegd opgenomen worden als voorschot of als geruststelling dienen om een bulletkrediet te kunnen terugbetalen (op de pensioenleeftijd). Het RIZIV contract kan ook in pand gegeven worden voor het bekomen van een lening in plaats van een hypothecaire inschrijving.  Zoals u ziet bestaan er zeer interessante mogelijkheden, maar we raden u aan om hiervoor steeds deskundig advies in te winnen. 

Meer informatie nodig?

Bent u een geconventioneerde arts of zorgverlener en bekijkt u graag uw opties in verband met de RIZIV-bijdrage? Bij Ex-Stra weten wij precies wat uw mogelijkheden zijn om als arts uw pensioen veilig te stellen en later nog te kunnen blijven genieten van het leven.

Plan een vrijblijvend gesprek in en ontdek alle mogelijkheden.

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?