Beleggen voor uw pensioen: welke opties heeft u? 

De gemiddelde Belg is bang om niet toe te komen met het wettelijk pensioen. Er is echter vaak een gebrek aan financiële kennis, waardoor mensen niet weten hoe ze dan wel hun pensioenspaarpot moeten aanvullen. In dit artikel leggen we uit hoe pensioen opbouwen in elkaar zit en welke opties u heeft om te beleggen voor uw pensioen.

wettelijk pensioen

Pensioen opbouwen

Uit het Nationaal Pensioen onderzoek van de financiële dienstverlener NN (Nationale Nederlanden) in 2019 blijkt dat amper 11% van de Belgen actief bezig is met de financiële voorbereiding van zijn pensioen. Daarbij rekent 56% van de Belgen ook niet op het wettelijk pensioen van de overheid. Het vertrouwen dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen, is vandaag historisch laag. Nochtans blijkt uit hun onderzoek ook dat Belgen tijdens hun pensioen willen reizen, tijd doorbrengen met familie en vrienden en hun focus leggen op hun hobby’s. Om dit zorgeloos te kunnen doen, is het belangrijk om voldoende pensioen op te bouwen. Door enkel en alleen te vertrouwen op het wettelijk pensioen, zullen hun dromen waarschijnlijk niet uitkomen. 

Het is dus van essentieel belang dat iedereen beter financieel ingelicht wordt, zodat het belang van pensioenopbouw duidelijker wordt. Het is daarbij volgens Jan van Autreve, CEO van NN, belangrijk te beseffen dat niet elke Belg een financieel expert is. Eenvoudige maatregelen en sensibilisering daarrond zijn dus van essentieel belang.

Wat is voldoende?

Nu rijst natuurlijk de vraag: “Wat is voldoende?”. De meerderheid van de Belgen is niet tevreden over zijn eigen spaarinspanningen voor zijn pensioen. De helft van de Belgen weet ook niet welke pensioenspaarpot hij bijeen moet sparen tegen de pensioenleeftijd.

Volgens senior expert bij NN en professor economie aan de UGent Bart Chiau, is 200.000 tot 300.000 euro een realistisch bedrag. Via de online tool mypension kunt u zien welk wettelijk pensioen u mag verwachten. Dit kunt u dan vergelijken met wat u denkt uit te geven tijdens uw pensioen om zo een snelle schatting te maken van wat u bijeen moet sparen alvorens gerust op pensioen te kunnen gaan. Door deze berekening te maken wordt het al snel duidelijk dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan en u best initiatief neemt om zelf voor uw pensioen te sparen. 

Fiscaal sparen voor uw pensioen

Pensioen opbouwen via de werkgever in de tweede pijler en/of individueel pensioensparen in de derde pijler zijn aangewezen. De overheid stimuleert deze manieren van kapitaalopbouw door een fiscaal voordeel toe te kennen op de gestorte premies.

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler omvat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen  in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. De werkgever, en in sommige gevallen de werknemer, stort bijdragen die een fiscaal voordeel opleveren en op lange termijn een pensioenkapitaal opbouwen. De premies die gestort kunnen worden nemen sterk toe met het uitgekeerde loon en worden beheerd door een pensioeninstelling.

Lees meer over de tweede pensioenpijler en aanvullende pensioenen.

Derde pensioenpijler

Iedereen, ongeacht of men al dan niet werknemer is, kan via pensioensparen geld storten in een pensioenspaarverzekering (met een gewaarborgd rendement) of een pensioenspaarfonds (waarbij het rendement afhankelijk is van beleggingen). Het belastingvoordeel op de gestorte premie resulteert in een derde pensioenpijler met een aantrekkelijk rendement. 

Volgens de klassieke regeling voor pensioensparen kunt u jaarlijks maximaal 990 euro storten, waarbij u een belastingvermindering van 30% geniet. Volgens de nieuwe regeling kunt u maximaal 1270 euro storten. Hierbij bedraagt de belastingvermindering dan 25%.

In het kader van het langetermijnsparen is het bedrag dat u kunt sparen en waarvoor u kunt genieten van een fiscaal voordeel afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een maximumbedrag van 2350 euro. Door aan langetermijnsparen te doen ontvangt u tot 705 euro fiscaal voordeel.

Zin in een vrijblijvend gesprek over hoe je optimaal kan beleggen voor uw pensioen?

Contacteer ons voor meer info!

Hoe langer, hoe beter

Pensioensparen kunt u doen vanaf uw 18 jaar, tot het jaar waarin u 64 wordt. De voorwaarde is dat u een inkomen ontvangt en dus belastingen betaalt, want op de stortingen voor pensioensparen ontvangt u een belastingvermindering. Om de spaarpot tegen uw pensioenleeftijd te maximaliseren, begint u best zo vroeg mogelijk. Dit heeft te maken met het principe van samengestelde interest. Het gaat hierbij om een soort sneeuwbaleffect waarbij de opbrengsten op uw spaargeld, op hun beurt terug opbrengsten genereren. Hoe langer de helling is, hoe groter de sneeuwbal wordt. 

Daarnaast geldt dat hoe jonger u bent, hoe meer risico u kunt nemen, gezien de lange beleggingshorizon. Op jonge leeftijd is het aangewezen om te opteren voor een dynamisch pensioenfonds waarbij meer in aandelen belegd wordt, wat gekoppeld is aan hogere potentiële rendementen. 

Vierde pensioenpijler: zelf beleggen voor pensioen

Langetermijnsparen

Volgens Philippe Delva, CEO bij onlinebank MeDirect tonen studies aan dat ook het aanvullend pensioen en fiscaal sparen meestal onvoldoende zijn om de pensioenkloof te dichten, ook al verhogen ze de pensioeninkomsten met gemiddeld 17 procent. U zal dus initiatief moeten nemen om de resterende kloof verder te dichten.

Ondanks het feit dat de vierde pensioenpijler niet rechtstreeks door de overheid gestimuleerd wordt via fiscale maatregelen, kan de impact van deze pensioenpijler beduidend zijn. Via de vierde pijler is het mogelijk om zelf te beleggen voor wanneer u met pensioen gaat. Sparen of beleggen of investeren via de vierde pijler vraagt echter tijd, kennis en initiatief maar loont zeker de moeite en kan op verschillende manieren gebeuren. Als u wilt beleggen, kan u zich dus best zo goed mogelijk informeren.

Spaarboekje 

Wanneer u uw kapitaal maximaal wilt laten aangroeien voor later, dan doet u dit niet door uw spaargeld jarenlang te laten slapen op uw spaarboekje. Door de lage rente op het spaarboekje in combinatie met de huidige inflatie, verliest u over de jaren heen aan koopkracht. Toch is sparen belangrijk in het kader van toekomstige investeringen. 

Daarnaast is het verstandig om steeds een buffer ter beschikking te hebben aangezien het geld op het spaarboekje onmiddellijk beschikbaar is. Grote bedragen laten slapen op uw spaarrekening is echter geen goed idee. Daarvoor zijn betere alternatieven, zoals investeren in financiële producten of vastgoed.

Aandelen en obligaties

Beleggen in roerend goed is een andere manier om kapitaal op te bouwen. Leken kiezen best niet voor individuele aandelen maar kunnen hun risico beter verkleinen door te investeren in trackers of fondsen. Zij spreiden de beleggingen niet alleen in de tijd, maar ook over activaklassen. Trackers volgen een bepaalde markt en hebben het voordeel van een lage kostenstructuur terwijl fondsen beheerd worden door fondsmanagers die het fonds actief beheren en hopen het beter te doen dan de markt. 

Het is daarbij belangrijk te onthouden dat niet elke belegging geschikt is voor iedereen en u best alleen belegt met reserves die u op lange termijn kunt missen. Indien u zelf gaat beleggen voor extra pensioen is het belangrijk dat u enige kennis bezit over de beurs. Het voordeel van beleggingsfondsen is dat de fondsmanager het fonds beheert, en u zich dus geen zorgen hoeft te maken.

Door op lange termijn te beleggen in roerend vermogen is uw potentieel rendement vele malen groter dan indien u niets met uw geld onderneemt. Het uiteindelijk rendement hangt af van vier factoren, namelijk (1) het verschil tussen de aan- en verkoopprijs, (2) een mogelijk dividend, (3) kosten en belastingen en tot slot (4) de impact van de wisselkoersevolutie.

Verzekeringsproducten 

Spaarverzekeringen tak 21 gelden al jaren als een veilig en rendabeler alternatief voor de spaarboekjes, althans voor wie de flexibiliteit van zijn spaarboekje wil opgeven. Het totale rendement van een tak  21-verzekering bestaat uit een gegarandeerd rendement en een winstdeelname. Ze slaagden er telkens in om de koopkracht op peil te houden, ondanks de lage rente. Door de hoge inflatie in 2021 was de reële rente van tak 21 verzekeringen toch negatief.

Door de lage marktrentes wordt er de laatste tijd veel ingezet op tak 23-verzekeringen. Hierbij ligt het potentieel rendement hoger omdat de fondsen ook rechtstreeks in aandelen en vastgoed beleggen. Het grote verschil met tak 21 is dat er bij tak 23 geen gegarandeerd rendement is en de inbreng ook niet van een staatswaarborg kan genieten in geval van faillissement van de verzekeringsinstelling. Tot slot bestaat er ook nog een tak 44-product, een combinatie van de veilige tak 21 en de iets risicovollere tak 23 met potentieel hogere rendementen.

Vastgoed

Een andere optie om uw vermogen aan te dikken is aan de hand van een vastgoedinvestering. Er zijn tal van voordelen verbonden aan een vastgoedinvestering. Enkele voorbeelden zijn de regelmatige huurinkomsten, bescherming tegen inflatie en crisissen, fiscale voordelen en  meerwaarde op lange termijn. De vastgoedmarkt is echter zeer divers en complex. U kan u daarom best laten adviseren door een onafhankelijk vastgoedinvesteringsexpert alvorens de stap te wagen.  

Een goede kennis is hier echter voor vereist en advies hierover is niet makkelijk beschikbaar. Daarom is het vaak aangewezen u te laten bijstaan door een financieel adviseur. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website.

Zin in een vrijblijvend gesprek met een financieel adviseur?

Contacteer ons voor meer info!