Langetermijnsparen is een belangrijke mogelijkheid binnen de derde pijler van het pensioenstelsel, waar je op zelfstandige basis gaat sparen om je levensstandaard later te kunnen behouden. Je krijgt steun vanuit de overheid via fiscale voordelen, afhankelijk van hoeveel en hoe je aan langetermijnsparen doet.

We beantwoorden hier een aantal vragen die je zou kunnen hebben over langetermijnsparen binnen het pensioenstelsel. Wil je graag meer informatie? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

Het Belgische pensioenstelsel steunt op vier pijlers, waarvan het wettelijke pensioen er maar één is. Er zijn daarnaast nog andere manieren om voor een inkomensverzekering te zorgen voor wanneer je niet meer kan werken, door ouderdom of bij overlijden. De verschillende pijlers helpen om later te kunnen genieten van een goede levensstandaard. Langetermijnsparen is een mogelijkheid om zelfstandig te sparen.

De regelingen binnen de derde pensioenpijler zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het professioneel statuut, en kunnen jaarlijks een belastingvoordeel opleveren tot 30%. De derde pijler bevat het pensioensparen en het langetermijnsparen. In dit artikel zullen we ons concentreren op het langetermijnsparen.

Waarom is langetermijnsparen goed voor je toekomst?

Levensstandaard behouden

Iedereen die gewerkt heeft in België heeft recht op een wettelijk pensioen. Volgens een enquête van pensioenexpert NN is echter slechts 6% van de Belgen ervan overtuigd dat het wettelijk pensioen zal volstaan om hun levensstandaard te behouden. Tegenover de kleine groep Belgen die geen zorgen hebben staat 64% van de Belgen die bezorgd zijn om hun financiële situatie met betrekking op hun pensioen.

Meer zekerheid

Bovenop het wettelijk pensioen spreek je dus best ook andere pijlers binnen het pensioenstelsel aan. Naast een aanvullend pensioen via een bedrijf of onderneming (tweede pensioenpijler) kan je ook meer zekerheid opbouwen door bijvoorbeeld langetermijnsparen. Via die methode kan je extra kapitaal opbouwen voor je pensioen. Het is een inkomensgebonden spaarformule die je via een bank of een verzekeringsinstelling aangaat.

Fiscaal voordeel

Als je er vroeg genoeg aan begint heeft langetermijnsparen een wezenlijk verschil op je toekomst.t Maar ook na de pensioenleeftijd  kan je blijven genieten van het fiscale voordeel dat je krijgt via langetermijnsparen. Daarnaast is langetermijnsparen perfect combineerbaar met pensioensparen (het andere luik van de derde pensioenpijler).

Welk fiscaal voordeel kan je krijgen?

Via langetermijnsparen kan je een belastingvoordeel van 30% krijgen op de premies die in de loop van het jaar gestort worden. Een maximumbedrag van de premies is fiscaal aftrekbaar. Bij een netto belastbaar beroepsinkomen van € 36.227 of meer geldt een maximaal spaarbedrag van € 2350. Is je beroepsinkomen minder dan € 36.227, dan is de maximumbijdrage  € 176,40 + 6% van jouw netto belastbaar beroepsinkomen

De beschikbare fiscale korf moet evenwel geëvalueerd worden in samenhang met de eventuele fiscale voordelen verbonden aan de terugbetaling van een hypothecaire lening (aangegaan tot en met 2019) en premies voor een schuldsaldoverzekering.  De korf kan namelijk maar 1 keer gevuld worden. Voor de leningen vanaf 01/01/2020 zijn de kredietaflossingen niet langer fiscaal aftrekbaar (afschaffing woonbonus) en kan de korf dus volledig opgevuld worden met het langetermijnsparen.

Niet zeker welke fiscale voordelen of pensioenplannen je kan combineren met je langetermijnsparen? Contacteer een financieel adviseur!

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Welke formules zijn er mogelijk?

Twee mogelijkheden

Bij langetermijnsparen heb je zowel tak 21- als tak 23-verzekeringen. Aanvankelijk was enkel tak 21 toegelaten, die gebaseerd is op een verzekering. Sinds 2018 kan er ook ingeschreven worden in tak 23, die gekoppeld wordt aan aandelenfondsen, obligaties en/of vastgoed. Om de keuze te maken tussen de twee formules moet je beslissen of je een gegarandeerd rendement wil (tak 21) of een potentieel hoger rendement (tak 23).

Bij beide takken geldt er flexibiliteit in het storten van de premies en de mogelijkheid om op lange termijn geld te beleggen. Bij het storten van de premies kan je namelijk kiezen hoeveel je stort, zolang het onder het maximale premiebedrag valt. Hierdoor kan je gegarandeerd blijven sparen en van de fiscale voordelen genieten, ook wanneer je even een lagere premie stort.

Tak 21

Een tak 21-verzekering is een optie waar minder risico aan vasthangt door de kapitaalbescherming en het gegarandeerd rendement. De bedragen die maandelijks of jaarlijks gespaard worden, worden belegd tegen de geldende rentevoet op het moment van de storting van de premie. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet dan ook wijzigen. 

Het rendement kan stijgen door een eventuele niet-gegarandeerde winstdeelname van de verzekeringsmaatschappij, die elk jaar kan wijzigen. Deze jaarlijkse winstdelingen schommelen omdat ze afhankelijk zijn van de verzekeraar en de economische conjunctuur.

Daarbij komt ook kapitaalbescherming, waarbij je het gestorte kapitaal op de vervaldag van de levensverzekering volledig terugkrijgt, na aftrek van de nodige kosten en taksen. Je geniet bij een tak 21-verzekering dus van een lager risico en een vast rendement. Je krijgt ook een belastingvermindering tot 30% van de gestorte bedragen.

Tak 23

Bij een tak 23-verzekering heb je meer risico, maar een potentieel hoger rendement. Deze verzekering is gebaseerd op beleggingsfondsen. Dit zorgt ervoor dat de waarde van het belegde bedrag in de loop van de tijd kan schommelen. De tak 23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. 

Je loopt bij deze formule bijgevolg het risico om een deel van je kapitaal te verliezen. Daartegenover staat dan wel een mogelijk hoger rendement dan bij een tak 21-levensverzekering.

Er is bij deze vorm van belegging geen kapitaalbescherming of gewaarborgd rendement. Dit betekent dat er geen zekerheid is dat je het kapitaal op de vervaldag van de levensverzekering volledig terugkrijgt. Net zoals bij tak 21 geniet je van een belastingvoordeel van 30%. Bij het kiezen tussen beide formules moet je dus rekening houden met welk risico je wenst aan te gaan en welk rendement je op lange termijn verwacht. Op lange termijn (>20 jaren) gaat men ervan uit dat je beter belegt in een tak23 fonds. 

Wanneer start je best met sparen?

Voor het opbouwen van een degelijk pensioen geldt altijd dat vroeg beginnen sparen de beste optie is. Hoe langer je spaart, hoe meer voordeel je er uiteraard uit kan halen. Dit voordeel zie je niet enkel in het grotere kapitaal op latere leeftijd, maar ook in de fiscale voordelen tijdens je contract. 

Over het algemeen wordt aangeraden om vóór de leeftijd van 55 jaar te beginnen met langetermijnsparen. De polis moet namelijk minstens tien jaar lopen. Door het flexibele premiebedrag moet je je ook geen zorgen maken dat het spaarbedrag te hoog is om al op vroegere leeftijd te storten.

Wat is het maximale spaarbedrag?

Het maximale spaarbedrag is gebaseerd op je beroepsinkomen. Heb je een netto belastbaar beroepsinkomen van € 36.227 of meer, dan geldt er een maximaal spaarbedrag van € 2350. Als je beroepsinkomen onder dat bedrag valt, dan wordt de maximumbijdrage berekend met de volgende formule:

€ 176,40 + 6% van netto belastbaar beroepsinkomen

hefboomeffect extra

Welke belasting ben ik met langetermijnsparen verschuldigd?

Langetermijn sparen belastingen

Bij langetermijnsparen heb je een premietaks van 2% die geheven wordt op de gestorte premie op het moment van betaling. Op een langetermijnspaarcontract krijg je ook een anticipatieve heffing van 10% op het opgebouwde kapitaal. In het geval van een contract langetermijnsparen dat vóór de leeftijd van 55 is afgesloten gebeurt deze heffing op jouw 60e verjaardag. Werd het langetermijnspaarcontract later afgesloten? Dan wordt de anticipatieve heffing ingehouden in het 10e jaar van het contract.

Na deze heffing heb je indirect een hoger rendement bij de premiestortingen die daarna nog gebeuren. Je geniet trouwens nog steeds van een belastingvermindering van maximaal 30% en de gestorte bedragen worden niet meer belast. Bij langetermijnsparen is het dus zeker aan te raden om te blijven sparen.  Het kapitaal vervroegd opnemen wordt niet aangeraden, aangezien er dan een taks van 33% op geheven wordt. Er is sprake van een vervroegde opname als dit gebeurt vóór de leeftijd van 60 jaar of, in het geval van een contract na de leeftijd van 55 jaar, voordat je contract 10 jaar oud is.

Meer informatie over de taksen op langetermijnsparen en hoe de aangifte verloopt, vind je op de website van de Federale Overheid.

Welke kosten zijn er bij een contract langetermijnsparen?

Naast de belastingen zoals premietaks en anticipatieve heffing kunnen er nog andere kosten verbonden zijn aan langetermijnsparen. Bijkomende kosten bij langetermijnsparen zijn voornamelijk administratieve kosten, zoals instapkosten of beheerkosten bij een beleggingsverzekering. 

De beheerkosten worden meestal verrekend in de inventariswaarde van het fonds. Uitstapkosten betaal je enkel als je voor de einddatum van je verzekering je spaartegoed wilt opvragen. Deze kosten vervallen bij wettelijke of vervroegde pensionering, op voorwaarde dat je contract al minstens 10 jaar loopt.

Hoe en wanneer wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd?

Afhankelijk van het contract krijg je het bedrag als je 65 jaar oud wordt óf op een latere datum. Je kan dan volledig van je pensioen genieten of bijkomende opties bekijken om een fiscaal voordeel te behouden en te blijven sparen.

Je kan vervroegd het kapitaal van langetermijnsparen opnemen, maar het is af te raden om dit vóór de leeftijd van 60 jaar te doen, want dan geldt er een taks van 33% op het kapitaal.

Is langetermijnsparen nog interessant?

Pensioen ontvangen

Is langetermijnsparen nog interessant?

Ook als je start na de leeftijd van 55 jaar kan je voordeel halen uit langetermijnsparen. Je kan starten met langetermijnsparen tot de leeftijd van 64 jaar. Daarbij is het wel belangrijk dat de polis minstens 10 jaar loopt. Sparen voor je pensioen is niet mogelijk op een paar jaar tijd. Het is daarbij van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen. Dat betekent echter niet dat je op latere leeftijd geen enkele optie meer hebt om te genieten van heel wat voordelen. Ook als je later start, kan je nog genieten van een fiscaal voordeel op de gestorte premies. 

Je kan blijven sparen tot na je 65e en hier ook fiscaal voordeel voor blijven genieten, maximaal tot je 75e.

Wat gebeurt er bij faillissement van de verzekeraar?

De nationale bank en het FSMA houden toezicht op de solvabiliteit van de banken en verzekeraars. De verzekeraars worden ook verplicht om bepaalde reserves aan te leggen om hun verzekeringnemers te kunnen uitbetalen. Als verzekeringnemer ben je een bevoorrecht schuldeiser (vóór de aandeelhouders) en zal je dus in alle gevallen een deel van jouw inbreng terugbetaald krijgen. Indien een verzekeraar failliet gaat en toch niet aan al haar verplichtingen kan voldoen zal het Garantiefonds in sommige gevallen inspringen.

Voor tak 21-levensverzekeringen die je sloot met Belgische verzekeraars biedt de overheid een extra garantie via het Garantiefonds. Dat voorziet in een waarborg tot 100.000 euro per verzekeringnemer voor alle tak 21-contracten die je hebt bij dezelfde verzekeraar. Als de verzekeraar failliet gaat zal het beschermingsfonds in zijn plaats betalen. Het is daarom aan te raden om je tegoeden in tak-21 verzekeringen bij dezelfde verzekeraar niet boven de 100.000 euro te laten uitstijgen. Deze garantie geldt niet voor tak 23-beleggingen.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wil je graag je opties bespreken of meer te weten komen over de mogelijkheden van de 4 pensioenpijlers? Schrijf je in op onze nieuwsbrief of plan een vrijblijvend gesprek.

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?