Je IPT gebruiken of een hypothecair krediet aangaan? 

Met een IPT vastgoed kopen is een vorm van nichefinanciering die in bepaalde situaties de voordeligste manier is om te investeren in vastgoed. In dit artikel lees je waarom dat zo is.

Wat is een IPT? 

IPT Vastgoed


Als zelfstandige bedrijfsleider is het mogelijk om aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het wettelijk pensioen in de tweede pensioenpijler via een individuele pensioentoezegging.

Een IPT is een levensverzekering, geschikt voor elke zelfstandige die opereert vanuit een vennootschap. Dit kan gecombineerd worden met een VAPZ en, net zoals bij een VAPZ, is het mogelijk om je bescherming te vergroten met aantrekkelijke aanvullende dekkingen zoals een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg premievrijstelling. De premies worden volledig door de vennootschap betaald. De bedrijfsleider treedt dus op als verzekerde en rechtstreeks begunstigde. 

Hoe werkt een IPT? 

De vennootschap spaart maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks een bedrag in de levensverzekering om aanvullend bedrijfspensioen op te bouwen. Sommige verzekeraars vullen dat ook aan met een winstdeelname. De vennootschap betaalt de IPT-premies en zo groeien de reserves verder aan in de levensverzekering van de privépersoon. Er kan gekozen worden tussen een tak 21- en een tak 23 levensverzekering. 

Het opgebouwde pensioenkapitaal van een individuele pensioentoezegging kan normaal gezien pas worden uitgekeerd op het moment dat de wettelijke pensioenleeftijd bereikt is. Indien je tot dan actief bent gebleven, of voldoende loopbaanjaren hebt, wordt het eindkapitaal belast tegen 10%. Daarbovenop dienen ook sociale lasten betaald te worden. 

Het kapitaal kan indien gewenst ook vroeger opgenomen worden, maar dat zorgt voor hogere belastingen. Een overzicht van de fiscale tarieven en voorwaarden vind je op de website van MySavings.

Zin in een vrijblijvend gesprek hoe je jouw IPT kan gebruiken voor een vastgoedinvestering?

Contacteer ons voor meer info!Tak 21 of tak 23? 

De meest voorkomende vorm is de tak 21. Bovenop je stortingen krijg je een gewaarborgd rendement, aangevuld met een eventuele winstdeelname indien de verzekeraar erin slaagt om je stortingen met winst te herbeleggen.Opgelet: de verzekeraar kan de winstdeelname schrappen als de beurzen slecht gepresteerd hebben. Je kan op je beide oren slapen als je kiest voor een product uit tak 21, want je krijgt ministens je stortingen terug. Je ontvangt daarbij gegarandeerd een jaarlijks minimumrendement.

De keuze voor een verzekering is traditioneel de keuze voor zekerheid, maar de laatste jaren wordt een pensioenspaarverzekering tak 23 steeds populairder. Hierbij ontvang je op het einde van het contract de opbrengst van de beleggingen. Tak 23 is dus risicovoller dan tak 21, aangezien de uitkomst afhangt van de situatie op de financiële markten.

Voordelen IPT

Een IPT biedt vele voordelen. Eerst en vooral is een IPT fiscaal voordelig. Zo zijn de premies onder bepaalde voorwaarden 100% fiscaal aftrekbaar van de brutowinst in de vennootschapsbelasting en worden dus beschouwd als beroepskosten, zolang er rekening wordt gehouden met de 80%-regel. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een verzekeringspremietaks van 4,4%. 

Daarnaast stelt een IPT je in staat om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen bovenop je wettelijk pensioen. Bovendien zorgt het voor een interessante eindbelasting. Je bent als bedrijfsleider onmiddellijk eigenaar van het bijeengespaarde bedrag en geniet een voordelige eindbelasting op het kapitaal.

80%-regel

Zoals eerder vermeld zijn er voorwaarden verbonden aan de fiscaal aftrekbare premies. Zo vormt de 80% een premiegrens. Kort samengevat stelt de 80%-regel dat wettelijk - een aanvullend pensioen samen niet meer mag zijn dan 80 % van je laatste 'normale' brutobezoldiging. Onder de brutobezoldiging worden je regelmatige en maandelijkse bezoldigingen gerekend, maar ook voordelen van alle aard zoals je bedrijfswagen etc. 

De 80%-regel bepaalt bijgevolg hoeveel pensioenkapitaal je maximaal op een fiscaal vriendelijke manier kunt opbouwen in je IPT. Wordt deze grens overschreden, dan zijn de bijdragen voor je IPT niet meer fiscaal aftrekbaar. De 80%-begrenzing is ingevoerd om te vermijden dat bedrijven te grote bedragen in de opbouw van het aanvullend pensioen gaan storten en zo quasi volledig ontsnappen aan het betalen van de sociale bijdragen en belastingen.

Meer info over de 80%-regel vind je hier

Backservice

Je vennootschap kan naast premies sparen ook een backservice storten (binnen de fiscale grenzen) en zo in surplus bijverzekeren tot tien jaar uit je verleden. Een backservice is eigenlijk een ‘inhaalstorting’ voor nog onbenutte fiscale ruimte uit het verleden. Die storting is, net zoals de gewone premies, integraal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

IPT als springplank voor investering met hoger rendement

In plaats van een klassiek hypothecair krediet aan te vragen voor de aankoop van onroerend goed, kan je misschien ook eens nadenken over de mogelijkheden die er zijn met behulp van IPT. Na verloop van tijd heb je wellicht reeds aardige IPT-reserves opgebouwd.

Deze reserves behoren reeds tot je privévermogen maar zijn niet dadelijk beschikbaar om er boodschappen mee te doen. Het jaarlijkse rendement van deze reserves is meestal ook aan de lage kant waardoor dit ook wel eens slapende reserves genoemd worden.  Wanneer je interesse hebt in de aankoop van vastgoed kan het handig zijn dat slapend kapitaal uit je IPT te investeren. Het stelt je in staat om een aankoop te financieren zonder dat je dit al te veel in je spaarpot (dagelijks leven) voelt. 

hoe investeer je in vastgoed?


Vastgoedinvestering via IPT: meerdere opties 

Investeren in vastgoed met een IPT is mogelijk voor elk soort vastgoed zonder dat er beperkingen worden opgelegd inzake de bestemming ervan. We sommen de verschillende opties hieronder voor je op. 

Voorschot op je IPT

Een eerste manier om je IPT aan te werven om vastgoed aan te kopen, is door een voorschot op te nemen op je IPT. Afhankelijk van bepaalde factoren kan je een bepaald percentage van de opgebouwde pensioenreserve vervroegd opvragen, al wordt hier wel een vergoeding voor aangerekend. 

Voorwaarden

  • Het moet gaan om de aankoop, bouw, verbetering, herstelling of verbouwing van vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte (alle landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Concreet kan je dus ook in het kader van de aankoop van een vakantiehuis je IPT aanspreken. Belangrijk is wel dat het onroerend goed belastbare inkomsten oplevert.
  • Het geld moet dienen voor een pand waarvan je zelf eigenaar bent of zal worden.
  • Het voorschot is beperkt tot een maximumpercentage van de opgebouwde reserve. Bij de meeste verzekeraars is dat 60%.
  • De voorschotten moeten terugbetaald worden zodra het betrokken vastgoed verkocht wordt.

3 soorten

Er zijn drie manieren om een voorschot op te nemen. 

1. Interestbetalend 

Wanneer je kiest voor deze optie, betaal je jaarlijks met privégelden interest op het opgenomen voorschot. Je kan dit vergelijken met een aflossingsvrije lening/bulletkrediet bij uw verzekeraar met als onderpand uw opgebouwde pensioenreserves. Je behoudt uw rendement op de volledige pensioenreserve.

2. Intrestkapitaliserend 

Deze optie is gelijkaardig aan het interestbetalend systeem, maar hier dien je de interesten niet jaarlijks te betalen. Ze worden echter door de verzekeraar toegevoegd aan het bedrag van het voorschot en bij pensionering betaal je het voorschot plus de gekapitaliseerde interesten terug. 

3. Interestvrij

In dit geval zal de verzekeraar op het opgenomen voorschot geen interesten toekennen, maar een jaarlijkse vergoeding aanrekenen (tussen 0,5 en 1,5%) die wordt afgehouden van de zogenaamde ‘geblokkeerde’ reserves. 

Voordelen

 Neem je een voorschot op de individuele pensioentoezegging?  Dan vermijd je expertise-, notaris- en hypotheekkosten aangezien je voor het voorschot geen hypothecair krediet nodig hebt. Verder kan je er de premies van een schuldsaldoverzekering mee vermijden en gaat het om een flexibele financieringsvorm waarbij je het voorschot terugbetaalt wanneer je maar wilt. Indien het niet terugbetaald werd, wordt het afgetrokken van de IPT-uitkering op je pensioenleeftijd. Het is bovendien perfect mogelijk om een voorschot te combineren met een klassieke hypothecaire lening bij een bank.

Nadelen 

Je aanvullend pensioen op je pensionering zal kleiner uitvallen aangezien je al een stuk hebt opgenomen als voorschot (als je het niet op voorhand terugbetaald hebt). Bij het bereiken van de pensioenleeftijd zal de verzekeraar je enkel het saldo uitkeren. Daarnaast is een voorschot op een individuele pensioentoezegging een duurdere financieringstechniek in vergelijking met een klassieke hypothecaire lening. 

IPT combineren met een bulletkrediet

Ten tweede heb je de mogelijkheid om IPT combineren met een bulletkrediet. Dat betekent dat je het geprojecteerde eindkapitaal (of een deel ervan) van je IPT-verzekering reeds vandaag ter beschikking krijgt van je verzekeraar. De terugbetaling of wedersamenstelling van het kredietbedrag wordt gegarandeerd door je toekomstige IPT-verzekering. Je betaalt jaarlijks enkel interesten en je lost het volledige kapitaal in één keer af wanneer je individuele pensioentoezegging uitgekeerd wordt op de pensioengerechtigde leeftijd. 

Een bulletkrediet kan ook bij een bank aangegaan worden. De bank wil dan wel zekerheid bekomen dat je dat krediet op de vervaldag kan terugbetalen. Je IPT-plan/reserves kunnen helpen om de bank van je solvabiliteit te overtuigen.  We raden iedereen aan om de voorwaarden van beide alternatieven (bulletkrediet via verzekeraar en via bank) te onderzoeken alvorens te kiezen.

Het gaat hier om een zeer interessante financieringsvorm, aangezien je gedurende de looptijd van de bulletlening alleen interesten op het ontleende kapitaal betaalt. Verder blijft de vennootschap periodiek premies in de IPT bijstorten.Die zijn 100% aftrekbaar indien de 80%-regel nageleefd wordt. 

Inpandgeving van je individuele pensioentoezegging 

Iedere kredietverstrekker zal voldoende waarborgen eisen alvorens ze een lening toestaan.  Meestal gebeurt die waarborg in de vorm van een hypothecaire inschrijving.  Dat verloopt via de notaris en is niet goedkoop.   In sommige gevallen kan een inpandgeving van je IPT aan de bank ook volstaan als waarborg.  De verzekeringsmaatschappij zal het ontleende bedrag dan rechtstreeks aan de bank uitbetalen (op je wettelijke pensioenleeftijd). 

Interesse in vastgoed kopen via een IPT? 

De aankoop van vastgoed aan de hand van een individuele pensioentoezegging kan een zeer interessante financiering zijn, mits de juiste aanpak en gepaste begeleiding voorzien worden.

IPT biedt zelfstandigen de mogelijkheid om niet alleen aan pensioensparen te doen, maar ook om via hun vennootschap een privévastgoedaankoop te financieren. Benieuwd wat er voor jou mogelijk is?

Contacteer EX-STRA vrijblijvend voor persoonlijke begeleiding en advies. 

Aanvullend pensioen
pensioen sparen