Sparen, investeren of beleggen?

Sparen lijkt op het eerste gezicht misschien niet meer in trek door alles wat u leest. De lage rentevoet schrikt veel mensen af. Ondanks het lage rendement op uw spaargeld, is het belangrijk om te beseffen dat het u heel wat kan opleveren om maandelijks een bedrag opzij te zetten. Enerzijds als buffer tegen onverwachte uitgaven, maar ook met zicht op de lange termijn. Wilt u namelijk geld investeren of beleggen, moet u een deel eigen inbreng kunnen neerleggen. In dit artikel leggen we het verschil uit en overlopen we de beste opties.

Wat is het verschil tussen investeren en beleggen?

Hoewel deze twee termen heel vaak met elkaar verward worden, hebben ze toch enkele verschillende kenmerken. Zowel investeren als beleggen zorgt voor een rendement op het geld dat u erin steekt, maar het doel ervan en de invloed op hetgeen waarin u belegt of investeert zijn verschillend. Bij een investering gaat het vaak ook om veel meer dan enkel financiële middelen.

investering extra

Beleggen

Een belegging kan u doen met een zo klein of groot mogelijk bedrag als u zelf wenst. Het voordeel is dat u met een heel beperkt budget al kan beginnen met beleggen. Hierbij is vooral het financieel rendement belangrijk. De meest bekende beleggingen zijn aandelen of obligaties. Daarmee financiert u grote bedrijven die weinig of geen directe invloed ondervinden van uw belegging. Het enige wat u nodig heeft voor een belegging, is een minimale inleg. Daarna genereert u een rendement op een eerder passieve manier.

Bent u geïnteresseerd in beleggen voor uw pensioen? Lees er meer over op onze website!

Investeren

Een investering gaat meestal een stap verder dan enkel het financiële rendement. De invloed op het investeringsobject is groter dan bij een belegging. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in een start-up: in feite steekt u hier ook geld in, net zoals bij het kopen van aandelen, maar de start-up zal deze centen broodnodig hebben.Uw inbreng kan een essentieel verschil maken voor zo'n kleine onderneming.

Het is vaak ook niet enkel om geld te doen. Bij een investering bent u - letterlijk en figuurlijk - meer ‘geïnvesteerd’ in het project. Niet enkele het financiele aspect is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het doen slagen van een project zal voortvloeien uit uw investering. Zo kan u ook in uw eigen kennis en skills investeren. “Ultimately, there’s one investment that supersedes all others: Invest in yourself”, aldus één van de meest prominente figuren in de wereld van investeren, Warren Buffet. 

hoeveel moet ik investeren

Investeren of beleggen als vennootschap

In termen van een vennootschap spreken we vaker over investeren. Bij regelmatige beleggingen moeten de statuten van een vennootschap hier namelijk op voorzien zijn. Een onderneming kan wel degelijk ook beleggen, maar dit komt minder vaak voor. 

Het verschil tussen beleggen en investeren wordt nog duidelijker wanneer u denkt aan een investering die een vennootschap doet: dit heeft namelijk meestal als doel om de onderneming beter te maken én om er financiële middelen uit te laten voortvloeien. Daarnaast kan een onderneming ook investeren in vastgoed, crowdfunding, andere vennootschappen, enzovoort.

Wie niet ineens al zijn spaargeld wil besteden, kan er ook voor opteren om periodiek te beleggen. Zo wordt het risico tevens goed verspreid. Als je slim en tactisch investeert, kan je zeker een financieel surplus op je rekening verwachten. Wanneer je het gerealiseerde opbrengst gebruikt om je beleggersportefeuille te vergroten, blijft jouw gemiddeld rendement minstens evenredig stijgen. Je moet dus geen grote bedragen uitgeven om je beleggingsambities te financieren. 

Beleggen als privépersoon

Beleggen kan interessant maar ook risicovol zijn. Het is af te raden om zonder de nodige kennis en voorbereiding aan een belegging te beginnen. Dit geldt zowel voor wanneer u een belegging wilt doen in aandelen/obligaties, als wanneer u bijvoorbeeld wilt beleggen in kunst, wijn, horloges, diamanten, ... Bent u onervaren, dan kan u zich beter eerst in de materie inwerken of een vermogensadviseur onder de arm te nemen. Voor de meeste privépersonen die in de financiële markten willen beleggen raden we dan ook aan om zich te concentreren op enkele goed gespreide trackers en/of fondsen. Een goede spreiding van het risico is namelijk de belangrijkste regel voor duurzaam beleggen.

Waarin investeren als privépersoon?

Investeren kan op verschillende manieren. Wij zetten hier twee vormen op een rijtje: investeren in een (start-up)project en investeren in vastgoed.

Start-up project

Door te investeren in een start-up, kan u de groei stimuleren van een bepaald project. Dit is een vrij risicovolle onderneming, omdat u nooit de garantie hebt op slagen van het project. Het risico is dan ook dat uw geld volledig verloren gaat bij een faillissement. Aangezien 50% van de start-ups stopt binnen de eerste 5 jaren, is dit een reëel scenario waar u rekening mee dient te houden. Investeren in een start-up is daarom eerder weggelegd voor de ervaren investeerder die met voldoende kennis en middelen zijn kapitaal kan diversifiëren.

Tegenover dit risico staat wel een potentieel mooi rendement en eventuele belastingvoordelen aangezien de overheid het ondersteunen van nieuwe initiatieven wil promoten. Wanneer u als natuurlijk persoon een lening toekent  aan een crowdfundingproject met een minimumlooptijd van 4 jaar, wordt de roerende voorheffing hierop vrijgesteld tot een bedrag van € 15.630 per jaar.

Vastgoed

De markt van vastgoedinvesteringen zit al een tijdje in de lift. Mensen hebben na de  coronacrisis meer spaargeld ter beschikking en kiezen er voor om in vastgoed te investeren. Het is ook duidelijk waarom: in vastgoed investeren is financieel interessant! Ook hier kan u genieten van fiscale voordelen. De meerwaarde die het vastgoed oplevert wanneer u het verkoopt wordt namelijk niet belast, op voorwaarde dat het langer dan 5 jaar in uw bezit is. En wanneer u leent voor de aankoop van een vastgoed, worden de betaalde interesten afgetrokken van uw netto belastbaar onroerend inkomen.

Daarnaast is het ook een investering met relatief veel zekerheid. Waar beleggen op een sterk fluctuerende aandelenmarkt risicovol is, is een vastgoedinvestering een pak stabieler. De historische vastgoedprijzen in België tonen een stabiele stijgende curve over een lange termijn. Het  kan op termijn dan ook voor een meerwaarde zorgen wanneer u beslist het vastgoed te verkopen. Samen met het jaarlijks gemiddeld rendement van uw huuropbrengsten, dat schommelt tussen 2 tot 4% (voor residentieel vastgoed), zorgt dit voor een dubbel rendement. Dit rendement kan u zelf nog voor een deel beïnvloeden. Hoe u dat doet, leggen wij voor u in het kort uit.

spaargeld

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Een goede financieel plan gaat vooraf aan een goede investering

Goed voorbereid is het half gewonnen. Een financieel plan is essentieel wanneer u investeert. Zo is het belangrijk om te weten dat het interessant is om te lenen wanneer u wilt investeren vastgoed. Waarom? U creëert dan namelijk een hefboomeffect. Uw eigen inbreng zal meer renderen wanneer u het combineert met geleend kapitaal. Een bijkomend voordeel is dat u dan niet enkel op uw spaargeld moet vertrouwen.

Naargelang uw persoonlijke financiële situatie, bekijkt u best of u naast spaargeld ook nog andere reserves kan benutten. Denk maar aan een eventueel pensioenplan, want ook uw VAPZ , IPT, RIZIV bijdrage of groepsverzekering kunnen aangewend worden om uw vastgoed te financieren. Het is mogelijk om een voorschot op uw pensioenplan op te nemen om zo aan de nodige liquide middelen te geraken. Ook kan u ervoor kiezen om een bulletkrediet aan te gaan waarbij u het kapitaal van uw pensioenplan gebruikt voor de aflossing op het einde van de looptijd van de lening.

Het opstellen van zo’n financieel plan vergt tijd en expertise. Een vastgoedadviseur kan u met zijn diensten ontlasten en zorgt ervoor dat u de juiste keuzes maakt. Met de juiste financiële diensten kiest u voor het optimale rendement.

De aankoop van uw vastgoed

Nadat u zicht gekregen heeft op uw financiële zaken, is het tijd om te zoeken naar de beste investering op de vastgoedmarkt. Dit is niet zo evident. U moet namelijk met heel wat factoren rekening houden, zoals:

  • Ligging van het vastgoed: worden woningen snel verhuurd op deze plaats? Hoe fluctueert de bevolking en is er openbaar vervoer in de nabijheid? De antwoorden op deze vragen zullen uw keuze sterk beïnvloeden.

  • Hoe zit het met vraag en aanbod van vastgoed? In bepaalde centrumsteden kan er sprake zijn van een onderaanbod. Dit zijn bijgevolg interessante locaties. Te vermijden zijn dan weer de plaatsen waar een overaanbod geldt: u wilt namelijk niet het risico lopen dat uw woning te lang leeg staat. 

  • Huurrendement: wat zijn de gemiddelde huurprijzen op een bepaalde locatie? Bekijk dit altijd grondig, want uw rendement kan hierdoor erg variëren. 

Het uitbaten van uw vastgoed

Na de aankoop van uw vastgoed is het bijna tijd om te gaan genieten van uw rendement. Maar er moeten natuurlijk eerst nog huurders gezocht worden. In welke mate u zich zal bekommeren om de praktische en administratieve aspecten van de verhuring, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Is de rol van huisbaas niet voor u weggelegd, dan is het mogelijk om een verhuurservice en/of rentmeester in te schakelen. Dit kost natuurlijk iets maar verlost u van een aantal beslommeringen.

Vind meer informatie over investeren in vastgoed op onze website.

Klaar om aan de slag te gaan als investeerder?

Groot gelijk! Maar, zoals we eerder al zeiden: zorg dat u goed voorbereid bent. Neem idealiter een expert onder die arm die fungeert als uw vertrouwenspersoon en adviseur. Zo verhoogt u uw slaagkansen op een succesvolle investering én vermijdt u heel wat stress. 

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?