Vastgoedinvesteringsexpert: uw helpende hand

Wat is een vastgoedinvesteringsexpert?

Een professional die gespecialiseerd is in investeringsvastgoed kan fungeren als uw rechterhand wanneer u erover nadenkt om de vastgoedmarkt in te duiken. Samen met u zal hij uw persoonlijke financiële situatie bekijken om zo uw onbenutte reserves optimaal in te zetten. Niet enkel uw spaargeld behoort tot deze reserves. Ook (een deel van) uw pensioenplan kan gebruikt worden wanneer u wilt investeren in vastgoed. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan u op het eerste gezicht zou denken. Zo’n expert kan dus eigenlijk iedereen bijstaan die reserves heeft en er graag gebruik van wil maken op een rendabele manier.

RIZIV bijdrage

Wat zijn de taken van een vastgoedinvesteringsexpert?

Onafhankelijk vastgoedadvies

Zo’n expert gebruikt zijn inzichten om onafhankelijk advies te geven met betrekking tot vastgoed. Concreet wil dit zeggen dat hij niet gebonden is aan een verkoper van vastgoed zoals een projectontwikkelaar. Een vastgoedinvesteringsexpert verleent inzichten en advies omtrent het uitkiezen van een geschikt investeringsvastgoed en de financieringsmogelijkheden. Het is natuurlijk mogelijk om te investeren in vastgoed zonder de hulp van een expert, maar op die manier laat u uw rendement mogelijks afhangen van het toeval en dat is niet de veiligste optie. Een vastgoedinvestering is namelijk geen piece of cake. Om succesvol te investeren, kan de nodige expertise u een heel eind op weg helpen.

Waar heeft deze expert zoal kennis van?

Hij of zij zit allereerst samen met u om te bekijken wat het beoogde doel is van uw investering en welke financiële middelen u best kunt inzetten om een optimaal rendement te bekomen. Een hoog rendement (gemiddeld rendement vastgoed) hangt enerzijds af van de aankoopprijs en alle bijkomende kosten zoals aankoopkosten, verhuurkosten, onderhoudskosten, belastingen, syndicuskosten en dergelijke.Naast deze kosten is het ook belangrijk een pand uit te kiezen dat goed in de verhuurmarkt ligt. Een professional heeft kennis over de externe factoren die de verhuurbaarheid beïnvloeden.

Demografische factoren

De groei van de bevolking, vergrijzing, fluctuatie van het aantal gezinnen op een bepaalde locatie… Dit zijn stuk voor stuk elementen die de verhuurbaarheid van uw onroerend goed kunnen versterken of juist verminderen. Een expert volgt deze ontwikkelingen op de voet en kan dus advies geven bij het kiezen van een geschikte locatie.

Over- en onderaanbod

De markt van (nieuwbouw)appartementen is een drukke markt. Er dreigt zelfs een overaanbod  op meerdere plaatsen. Op deze locaties is het dus niet zo interessant om in vastgoed te investeren. Op andere plaatsen, vaak zijn dit centrumsteden, is er dan weer een tekort aan woongelegenheid voor kleine gezinnen of alleenstaanden. Ook investeren in studentenkoten kan hier een rol spelen: in veel steden is er immers een tekort aan huisvesting voor studenten.

Bekijk onze informatieve video over investeren in Belgisch residentieel vastgoed.

Gratis kennismakingsgesprek

Heb je advies nodig over investeringsvastgoed of wil je begeleid worden naar de juiste vastgoedinvesteringskeuze? 

Financieel advies

Belang van financiering

Een hypothecaire lening lijkt voor de hand liggend, maar er bestaan meer opties. Bij een investering in vastgoed is het dan ook cruciaal om de juiste financiering te kiezen in functie van uw persoonlijke financiële situatie. Een vastgoedinvesteringsexpert kan u hierin bijstaan om de juiste keuzes te maken.

Naast de klassieke hypothecaire leningen zijn er ook alternatieven: zo bestaat er ook een bulletkrediet, waarbij u geen maandelijkse kapitaalaflossingen doet maar het af te lossen bedrag in één keer betaalt op het einde van de looptijd. Een andere mogelijkheid is een wederopname van een bestaand krediet. Met deze leningsvorm zal u in principe afgeloste delen van een bestaande lening hergebruiken voor een nieuwe lening. Het grootste voordeel hiervan is dat u nieuwe notariskosten vermijdt.

De verhouding tussen uw eigen kapitaal en het geleende kapitaal heeft een invloed op het zogenaamde hefboomeffect. Dit effect ontstaat wanneer de opbrengsten van uw vastgoed hoger liggen dan de kosten van uw (hypothecaire) lening. Dankzij het hefboomeffect wordt het rendement op uw eigen inbreng verhoogd. Hogere potentiële opbrengsten brengen meestal ook grotere risico´s met zich mee. Dat is ook zeker het geval wanneer de verhuring van het vastgoed niet loopt zoals gepland en de lening verder afbetaald moet worden. Een extra reden om u goed te (laten) informeren alvorens van wal te steken.

Wat met fiscaliteit?

Daarnaast is het fiscale plaatje niet onbelangrijk. Wist u dat investeren in vastgoed enkele belangrijke fiscale voordelen met zich meebrengt? De woonbonus voor een eerste woning werd afgeschaft, maar voor een tweede woning kan u als privépersoon wel nog steeds genieten van een federale gewone interestaftrek. Dit houdt in dat wanneer u een lening aangaat voor deze woning, u alle interesten die u betaalt kan aftrekken van uw netto belastbaar inkomen (ten belope van uw belastbaar onroerend inkomen). Het type lening is hierbij niet belangrijk, zolang deze werd aangegaan in het kader van een aankoop of behoud van vastgoed. 

Wat als ik met mijn vennootschap wil investeren?

U kan ook het vermogen van uw vennootschap aanspreken om te investeren in vastgoed. Het voordeel hiervan is dat u heel wat gemaakte kosten fiscaal kunt inbrengen zoals notariskosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten enzovoort. Binnen een vennootschap worden echter de volledige huurinkomsten belast alsook de gerealiseerde meerwaarde (op de resterende boekwaarde) in geval van een verkoop. U zal ook begrijpen dat de fiscus nauwlettend in de gaten houdt dat er voor dit vastgoed geen belangenvermenging is tussen de vennootschap en de privé. Een gesplitste aankoop van naakte eigendom, ook wel bekend als vruchtgebruik tussen de privé en de vennootschap, dient dan ook zeer nauwkeurig geanalyseerd te worden alvorens deze beslissing te nemen. Maar bovenal dient u goed na te denken over de langetermijnvisie en het doel van uw vennootschap.

Wanneer neemt u contact op met zo’n expert? 

Wanneer u de beslissing gemaakt hebt om te investeren in vastgoed, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren door een professional. Online is er heel wat informatie te vinden over investeren in vastgoed en hoe te investeren in vastgoed. Ook in dit artikel hebben we u al in een notendop meegegeven waaraan u zich kan verwachten en op welke vlakken een expert u persoonlijk kan begeleiden. Wilt u dus optimaal voorbereid aan uw investering beginnen, maak dan zeker gebruik van de kennis van een expert. Dit geeft u nieuwe inzichten en meer zekerheid waardoor u met een gerust hart kan genieten van uw rendement. Eenvoudig beleggen in vastgoed doet u met hulp van een expert.

Heeft u nog vragen waarvan u de antwoorden niet meteen online vindt? Of twijfelt u of u wel wilt investeren in vastgoed of niet? Contacteer ons dan voor een informatief gesprek.

Eric Dings uitleg over vastgoed advies

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?

Naam*
E-mailadres*
Voornaam*
Gsm nummer*
Boodschap
0 of 350