Onroerend goed: wat is het en wat komt erbij kijken?

Investeren in vastgoed is van oudsher een geliefde keuze voor beleggers. Heel wat Belgen investeren sinds jaar en dag hun geld in stenen. Daar word je dan ook dagelijks mee geconfronteerd: van tv-programma’s over ideale panden die je ‘s avonds kan bekijken, tot affiches aan de ramen van je lokale immokantoor. 

Onroerend goed is overal. Maar wat is het precies, en welke soorten bestaan er? Brengt een kwalificatie als ‘onroerend goed’ bepaalde gevolgen met zich mee? Hieronder geven we een woordje uitleg.

onroerend-goed-1

Bekijk onze informatieve video over investeren in Belgisch residentieel vastgoed.

Gratis kennismakingsgesprek

Heb je advies nodig over investeringsvastgoed of wil je begeleid worden naar de juiste vastgoedinvesteringskeuze? 

Wat is onroerend goed?

Volgens artikel 3.47. van ons nieuw Burgerlijk Wetboek bestaan er in België verschillende categorieën onroerende goederen: goederen die onroerend zijn uit hun aard, goederen die onroerend zijn door hun bestemming en goederen die onroerend zijn door incorporatie

Alle goederen die niet onder de term ‘onroerend goed’ vallen, zijn roerend. Daarnaast bestaat er ook zoiets als goederen die onroerend zijn door het voorwerp waarop ze betrekking hebben. Hieronder bespreken we de eerste drie groepen.

Goederen die onroerend zijn uit hun aard

Goederen die onroerend zijn uit hun aard, zijn gronden en samenstellende volumes. Dit wil dus zeggen: gronden, constructies en beplantingen daarop. Zo is bijvoorbeeld niet alleen je huis onroerend goed, maar zijn ook de bomen in je tuin en de buizen voor je waterleiding onroerend goed. Handig om te weten, niet?

Goederen die onroerend zijn door hun bestemming

Onroerende goederen door bestemming zijn de zogenaamde “accessoria” van andere onroerende goederen. In mensentaal: de toebehoren van de goederen in kwestie. Een goed kan worden gezien als een accessorium indien het er duurzaam mee verbonden is, of indien het ten dienste staat van de uitbating of bewaring daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het landbouwgereedschap op een boerderij. 

Goederen die onroerend zijn door incorporatie

Goederen die onroerend zijn door incorporatie zijn bouwwerken en beplantingen die een inherent bestanddeel vormen van een goed dat onroerend is uit zijn aard - net omdat ze hierin geïncorporeerd zijn. Denk daarbij aan een brandkast, een ingebouwde koelkast of een lift. Ook goederen geïncorporeerd in goederen die onroerend zijn door incorporatie worden gezien als onroerend.

Soorten vastgoed

Er bestaan verschillende soorten vastgoed. Vooreerst is er residentieel vastgoed. Dit zijn goederen die bedoeld zijn om dienst te doen als woning of tweede verblijf. Daarnaast heb je ook commerciële panden: denk hierbij bijvoorbeeld aan een kantoorgebouw, of een winkelpand. Verder heb je ook gronden, zoals bouw- en landbouwgrond. Ten slotte bestaan er nog andere soorten vastgoed, zoals parkeerplaatsen, garages etc.

Welke gevolgen heeft de kwalificatie als ‘onroerend goed’?

Het feit dat een goed als onroerend kan worden beschouwd, brengt heel wat gevolgen met zich mee. 

Eerst en vooral moet je voor de verkoop van een onroerend goed altijd langs de notaris passeren, die hiervoor een notariële akte zal moeten verlijden. Daarnaast betaal je bij de verkoop van een onroerend goed ook registratierechten en onroerende voorheffing, in tegenstelling tot bij de verkoop van een roerend goed. 

Daarnaast kan het zijn dat er voor onroerende goederen fiscaal een andere regeling bestaat. Bij een schenking zijn de tarieven in de belasting afhankelijk van of het geschonken goed roerend of onroerend is. Voor successierechten is dit anders: de tarieven voor onroerende en roerende goederen zijn hetzelfde, maar de totale erfbelasting wordt voor de twee categorieën apart berekend. Dit wil zeggen dat de bedragen minder snel oplopen, waardoor je minder snel in de hoogste schijf zit. 

Er schuilt dus veel meer achter de term ‘onroerend goed’ dan je op het eerste gezicht zou denken. Heb je vragen of nood aan begeleiding in het kader van een investering in residentieel vastgoed? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Ex-Stra

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?

Naam*
E-mailadres*
Voornaam*
Gsm nummer*
Boodschap
0 of 350