bulletlening

Investeren in een appartement of een huis om te verhuren is in België steeds een verstandige beslissing geweest. Het levert een aantrekkelijk rendement en een goed bescherming tegen inflatie en economische crisissen. . Maar vooraleer u daarvan kan genieten, moet u ook een betaalbaar (lees: financierbaar) huis of appartement zien te vinden. De maandelijkse afbetaling van een klassieke hypothecaire lening loopt al snel hoog op en valt in vele gevallen niet te rijmen met de toekomstplannen van de investeerder. Wat als er een soort hypothecaire lening zou bestaan met een beperkte maandelijkse aflossing, zodat u nog voldoende cashflow hebt om ook uw andere plannen te realiseren? Daarbij introduceren we u graag aan het concept van een bulletlening.

Wat houdt het in?

U hebt het concept misschien al eens horen waaien. Maar wat houdt een bulletlening – ook wel termijnkrediet - nu precies in? Een bulletlening betekent dat u gedurende de looptijd geen afbetalingen doet van kapitaal, maar enkel de rente op de lening betaalt aan de kredietverstrekker. Het geleende bedrag wordt enkel en volledig terugbetaald op het einde van de looptijd. Dit verkleint uw maandelijkse betalingen aanzienlijk en bezorgt u meer tijd om het nodige kapitaal te verzamelen.

Hmm, kan dat zomaar?

Het klinkt wat gek: enkel rente aflossen gedurende de looptijd, waarom zou u dat doen? Deze vorm van financiering biedt heel wat opportuniteiten. Stel: u verkrijgt binnen 10 jaar (op uw pensioenleeftijd) een aanzienlijke uitkering van uw groepsverzekering of IPT of VAPZ. Via de bulletlening kan u nu reeds het benodigde kapitaal opvragen en op uw pensioenleeftijd kan u dan het uitstaande kapitaal aflossen. De bulletlening is hier een overbruggingskrediet tot op het moment dat uw tweede of derde pensioenpijler uitgekeerd wordt en stelt u in staat om nu reeds te investeren. 

Voorwaarden

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen vooraleer u in aanmerking kan komen voor een bulletlening. De bank wil zekerheid hebben dat u op de vervaldag het uitstaande bedrag kan terugbetalen. Een bulletkrediet komt daarom enkel in aanmerking voor financieel solvabele klanten (lees: klanten met voldoende eigen middelen). Daarnaast zal de bank ook steeds een waarborg vragen om zich veilig te stellen.

Voordelen

Een belangrijk voordeel van de bulletlening zijn de beperkte cashflows gedurende de looptijd van de lening. Een bulletkrediet maakt het ook mogelijk om nu reeds te investeren met kapitaal dat u pas in de toekomst zal verkrijgen, maar ondertussen kan u wel via deze investering reeds eigen kapitaal opbouwen. Het kapitaal dat u wel reeds in uw bezit hebt kan u nog steeds vrij gebruiken om bijvoorbeeld andere beleggingen te doen (zolang ze niet in de waarborg van de bank zitten).

Maar?

Toch neemt het niet weg dat een bulletkrediet extra risico’s met zich meebrengt. Het uitstaande kapitaal vermindert niet via de maandelijkse betalingen en u kan een onverwachte tegenslag krijgen, maar op het einde van de rit zal u wel het volledige kapitaal moeten ophoesten. Daarom zullen de banken (of andere kredietverstrekkers) een hogere rentevoet aanreken en en zullen de waarborgen ook strikter zijn (lees: meer kosten). 

Voorbeeld

Tom heeft een leidinggevende functie en kan binnen 10 jaar rekenen op een significante uitkering van zijn groepsverzekering. Via een bulletkrediet met een looptijd van 10 jaar kan Tom nu reeds investeren in een opbrengsteigendom of appartement aan zee. De lage maandelijkse aflossingen zorgen ervoor dat Tom zijn huidige levensstandaard kan behouden. 

Besluit

Voor financieel solvabele personen kan een bulletlening interessant zijn voor de investering in een tweede verblijf. Het levert extra mogelijkheden t.o.v. een klassieke lening, maar heeft ook een hoger kostenplaatje. Informeer u goed en weeg de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af alvorens een beslissing te nemen..

Geïnteresseerd in fincancieel advies voor je investeringen?

Contacteer ons voor meer info!

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?