Covid-19 heeft alles door elkaar geschud. Sommigen hebben een aanzienlijk deel van hun spaargeld zien verdampen terwijl anderen hun verlies al goedgemaakt hebben. Einde 2019 heeft het virus zich meester gemaakt van de wereld en de gevolgen zijn begin 2021 nog steeds niet volledig te overzien. Dit brengt een enorme onzekerheid met zich mee waardoor heel wat mensen hun kompas kwijt zijn en ter plaatse blijven trappelen. Wat nu ?

“Als ik niets doe kan ik niets verkeerd doen! ” Dit is nu zeker een verkeerde optie. Er gebeurt enorm veel in onze samenleving en op de financiële markten en het is belangrijk dat we hiervan op de hoogte blijven.

 • Westerse economieën worden geplaagd door een combinatie van zeer hoge schulden, lage productiviteitsgroei en vergrijzing van de bevolking. De schulden zijn nog verder gestegen door de ondersteunende Covid 19 maatregelen en het einde is nog niet in zicht. De lage groei was/is te wijten aan het feit dat steeds meer banen verloren gingen door toenemende buitenlandse concurrentie en de introductie van moderne technologie. Als de groei laag is, komt het spook van deflatie om de hoek kijken terwijl de combinatie van deflatie en hoge schulden rampzalig is voor een economie (schulden uit het verleden wegen dan nog zwaarder en investeringen worden uitgesteld).
 • Grote kapitaal injecties van centrale banken hebben de waardes van aandelen en schaarse goederen naar een ongekend hoogtepunt geduwd (de injecties zijn slechts voor een klein gedeelte naar de echte economische activiteiten gegaan). Hoe zal dit verder evolueren op korte tot middellange termijn ?
 • De Amerikaanse verkiezingen tonen hoe gepolariseerd het grootste westerse land geworden is. We kunnen moeilijk voorspellen waartoe dit zal leiden.
 • De ecologische uitdagingen voor onze samenleving zijn enorm en beslissingen in de nabije toekomst zullen een grote impact hebben op ieder van ons (en onze kinderen).
 • De ontwikkelingen in biotechnologie en artificiële intelligentie zullen ons leven en misschien ook ons zijn fundamenteel beïnvloeden.
 • Etc.
Geld beleggen

Niemand kan met enige mate van zekerheid voorspellen hoe de volgende 30 jaren er zullen uitzien. En toch moeten we proberen de juiste keuzes te maken om onze toekomst zo veilig mogelijk te stellen. Van welke veronderstellingen kunnen we vertrekken in het maken van deze keuzes (wetende dat veronderstellingen geen absolute zekerheden zijn) ?

 • Vlaams residentieel vastgoed heeft de voorbije 50 jaren een feilloos parcours afgelegd. Volgende 5 crisissen werden zonder een krimp overwonnen: twee oliecrisissen, de internetzeepbel, de financiële crisis en de Covid crisis. Er zijn momenteel geen tekenen dat dit in de nabije toekomst zou veranderen.
 • In tijden van hoge schulden en beperkte economische groei streven de regeringen/centrale banken naar inflatie. Daardoor verkleint de schuld van het verleden en het zet de bedrijven aan om te investeren aangezien hun geld ieder jaar in waarde daalt. Dit was in het verleden zo en meerdere financiële analisten gaan ervan uit dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Jouw financiële beslissingen zullen dus vooral inflatiebestendig moeten zijn.
 • Om de beperkte economische groei aan te zwengelen zullen de centrale banken de reële (gecorrigeerd met inflatie) interesten zo laag mogelijk proberen te houden.
 • De migratie naar westerse landen zal nog gedurende vele jaren blijven aanhouden (versterkt door klimaat veranderingen).
spaargeld

Een investering in Vlaams residentieel vastgoed past uitstekend in de veronderstellingen die hierboven opgelijst zijn.

 • Het is crisis- en inflatiebestendig (zowel naar waardebehoud als naar huurinkomsten).
 • Het is een investeringsgoed dat aangekocht kan worden met een behoorlijk aandeel geleend geld aan aantrekkelijke interestvoeten.
 • Het is een schaars goed en de vraag ernaar zal ook in de toekomst hoog blijven.

Een vastgoedinvestering vereist echter grondige kennis en ervaring. Data en inzichten zijn cruciaal om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. EX-STRA heeft zich hierin gespecialiseerd en deelt graag haar kennis en inzichten met jou zodat ook jij de juiste keuzes kan maken.

Jij bent steeds welkom om ons vrijblijvend te contacteren voor verdere informatie. .

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?