Bijna wekelijks kan je in de krant lezen dat we ons best tijdig voorbereiden op ons pensioen als we onze levensstandaard willen behouden. Door de lage rentevoeten wordt een investering in vastgoed vaak als een mogelijke oplossing naar voor geschoven. Dit kan inderdaad een goede beslissing zijn maar de vastgoedwereld is complex en verscheiden.

Een vastgoed investering vereist kennis, inzichten en ervaring

De meeste mensen zijn niet vertrouwd met de vastgoedmarkt en durven daarom (terecht) de stap niet zetten. Sommigen nemen een overhaaste beslissing en missen daardoor een belangrijk stuk van de mogelijke opbrengsten en meerwaarde.

Hiermee wil ik je een overzicht geven van de belangrijkste factoren die een impact hebben op het nemen van de juiste vastgoed-investerings-beslissing.

1. Rendement

Het rendement van een vastgoed investering is afhankelijk van verschillende elementen die allemaal in rekening gebracht moeten worden alvorens de juiste beslissing te nemen.

  • aankoopprijs
  • kosten die met de aankoop gepaard gaan (BTW, registratie, notaris, bank, -schuldsaldoverzekering, renovatie, etc.)
  • verhouding eigen kapitaal en geleend geld (belangrijk voor realiseren van hefboomeffect)
  • huurprijs
  • verhuurkosten (verhuurkantoor, leegstand)
  • kosten voor onderhoud, syndicus en eventueel rentmeesterschap
  • inflatie (huurprijs zal inflatie volgen)
  • belastingen (onroerende voorheffing en inkomstenbelasting)
  • waardestijging van het onroerend goed over de jaren


2. Soort vastgoed

Er bestaat een waaier aan soorten vastgoed zoals: villa’s, eengezinswoningen, luxe- appartementen, studio´s, studentenkoten, serviceflats, kantoren, winkelpanden, garages, magazijnen, etc.

Het rendement kan sterk verschillen naargelang het soort vastgoed en is meestal ook recht evenredig met het genomen risico en/of het werk dat je erin dient te investeren. Studentenkoten hebben op het eerste zicht een aantrekkelijk rendement maar vragen meer opvolging en jaarlijks onderhoud.

Door een ogenschijnlijk aantrekkelijk huurrendement van sommige soorten vastgoed zien we grotere investeringsgolven die nadien resulteren in een overaanbod op de markt waardoor de huurinkomsten en waardebehoud in het gedrang komen (bvb. zorgvastgoed en studentenkoten)


3. Locatie

Je hebt het zeker al dikwijls gehoord: “locatie locatie locatie”, en naar volkswijsheid kan men maar beter luisteren. Een pand op een mooie locatie in een grootstad leek 10 jaar geleden al onbetaalbaar maar is ondertussen nog sterk in waarde gestegen. De locatie is zeker een van de belangrijkste factoren die een invloed hebben op waarde-behoud en -stijging.

Hier moet men vooral de juiste balans zoeken tussen een uitstekende locatie en een aantrekkelijk huurrendement.

Het rendement is sterk afhankelijk van de gemeente/stad/regio en zelfs provincie waarin het vastgoed zich bevindt. Op basis van duizenden datapunten heeft Eric Dings gans Vlaanderen in kaart gebracht om gefundeerd advies te geven.


4. Geplande lokale initiatieven.

Waarde kan echter ook gecreëerd worden door de aanleg van wegen en openbaar vervoer, de bouw van scholen of het opwaarderen van een buurt. Eigenaars van vastgoed in die buurt hebben ofwel geluk gehad of ze beschikten over de juiste informatie alvorens tot de aankoop over te gaan.


5. Demografische tendensen en vooruitzichten (kwantitatieve kenmerken van de bevolking)

De verwachte bevolkingsgroei in een gemeente/stad/regio zal bepalen hoe vlotjes uw huis/appartement/studio in de toekomst verhuurd kan worden en aan welke maandelijkse huurprijs. Ook binnen vastgoed telt natuurlijk de universele wet van vraag en aanbod. Er bestaan officiële instanties zoals Statbel waar dergelijke informatie geraadpleegd kan worden.

De gezinssamenstelling van vandaag of morgen wijkt af van die van onze grootouders. Het is belangrijk te weten naar welk soort huisvesting vraag zal zijn in de volgende 20 jaar.

Immigratie en als gevolg daarvan de multiculturele samenleving zijn een belangrijke reden voor de aantrekkelijke huurmarkt van de laatste jaren.

De vergrijzing van de bevolking en de hiermee gepaarde nood aan kwalitatieve zorg en wooneenheden sturen de hedendaagse investeringen in gemengde woonvormen.


6. Maatschappelijke tendensen

De klimatologische evoluties hebben een nooit geziene impact op de vastgoed markt. Duurzaamheid en het efficiënt omspringen met ruimte en energie uit zich in nieuwe woonsystemen en technologieën voor verwarming en mobiliteit.

De verstedelijking die we nu zien voltrekken is een rechtstreeks gevolg van zowel de maatschappelijke als demografische tendensen en zal in de toekomst verdergezet worden.

Besluit 

enkel door de combinatie en verbinding van al deze data en inzichten komt men tot een wijze investeringsbeslissing. EX-STRA heeft zich hierin gespecialiseerd en deelt graag haar kennis en inzichten met jou zodat ook jij de juiste keuze kan maken.

Jij bent steeds welkom om ons vrijblijvend te contacteren voor verdere informatie. 

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?